Nie je jedno, akým drevom kúrite

Každá drevina má inú výhrevnosť a tiež horí iným spôsobom. Preto skutočne záleží na tom, aké drevo si vyberieme na kúrenie. Vo všeobecnosti sa odporúča uprednostniť tvrdé drevo, ako je buk, dub, jaseň, gaštan, prípadne ovocné dreviny. Toto drevo má pri horení krásny plameň a produkuje veľa žeravých uhlíkov, ktoré sú schopné akumulovať a dlho vyžarovať teplo.

Keď už vravíme o tom, akým drevom kúriť, tak treba povedať, že v prvom rade musí byť dôkladne vysušené. Vlhké či, nebodaj, mokré drevo horí oveľa horšie. Väčšina energie sa totiž spotrebuje najmä na odparenie vody a navyše sa pritom produkuje veľa dymu s vysokým obsahom dechtu, ktorý zanáša ohnisko, sklo krbovej vložky, kotol i komín. Taktiež ako palivo nepoužívajte natierané, impregnované drevo ani drevotriesku. Ich splodiny nielenže poškodzujú životné prostredie, ohniská, dymovody či komíny, ale sú aj jedovaté a ich popol je nepoužiteľný napríklad v záhrade.

Poďme sa ale pozrieť na jednotlivé dreviny:

Buk

Najčastejšie sa na kúrenie odporúča bukové drevo, a to nielen z dôvodu, že ide o drevinu rozšírenú na našom území, ale najmä preto, že má vysokú výhrevnosť a ak má vhodné podmienky, tak pomerne rýchlo schne. 

Dub

Ako palivové drevo sa často používa aj dub, ktorý sa vyznačuje vynikajúcimi horiacimi vlastnosťami. Najskôr však musí dva roky schnúť. Najskôr pod šírym nebom, aby ho dážď zbavil triesloviny a následne je potrebné ho uskladniť na jeden až dva roky pod prístrešok. Horí pozvoľna krátkym plameňom a dokáže dlho udržiavať teplo. Hodí sa viac do otvoreného ohniska ako do krbu.

Gaštan

Drevo gaštana jedlého je podobné tomu bukovému. Je husté, kvalitné, taktiež vhodné na výrobu trámov, sudov či dosiek, a najmä sa vyznačuje vysokou výhrevnosťou.

Ovocné dreviny

Pekným plameňom horí aj jabloň, hruška i čerešňa. Prvé dve majú výhrevnosť porovnateľnú s výhrevnosťou dubu. Čerešňa a slivka dokonca ešte o niečo vyššiu. Zo slivky navyše vzniká kvalitné uhlie. Dobrou výhrevnosťou sa vyznačuje aj moruša. Rovnako dobre horí aj agát, no jeho uhlie veľmi rýchlo hasne a vzniká veľké množstvo popolu. 

Breza

Aj napriek tomu, že ide o mäkké drevo, tak zaujímavým palivom s vysokou výhrevnosťou je aj breza. Keďže horí rýchlo, často sa používa na rozhorenie ohňa. Dokonca sa pomocou horľavej brezovej kôry dá založiť oheň vonku aj za daždivého počasia.

Tieto radšej nie

Mäkké dreviny, ako je vŕba, lipa či topoľ majú slabú výhrevnosť a zle horia. Ihličnany zase uvoľňujú dostatok tepla, no horia veľmi rýchlo a kvôli vysokému obsahu živice vystreľujú uhlíky a zanášajú komín.

Výhrevnosť dreva

Ak hodnotu 100 berieme do úvahy ako výhrevnosť bukového dreva, stupnica výhrevnosti rozličného dreva je nasledovná: 

Drevo listnatých stromov

Drevo ihličnatých stromov

jaseňové

144

borovicové živičnaté

109

agátové

105

borovicové obyčajné

70 - 80

javorové

104

smrekovcové

80

bukové

100

smrekové

75

brezové

86 - 96

jedľové

67

dubové

85 - 94

 

 

lipové

68

 

 

jelšové

59 - 60

 

 

topoľové

58 - 62

 

 

vŕbové

68