Aké vykurovacie systémy používame?

Problematike alternatívneho vykurovania sa venujeme od roku 2002 a prinášame do Vašich príbytkov teplo domova. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a neustálemu prehlbovaniu odborných znalostí z oblasti kachliarskeho remesla, používaniu originálnych materiálov a najnovších technológií a postupov dokážeme pružne reagovať na vývoj, náročné požiadavky trhu a predstavy Vás - našich zákazníkov...

Postaviť KRB alebo KACHLOVÚ PEC? Aký vykurovací systém bude najvhodnejší do nášho domu?

Na začiatok je dôležité zvážiť, akým spôsobom bude vykurovací systém používaný. Bude značnou mierou prispievať k vykurovaniu obytného priestoru spolu s hlavným zdrojom vykurovania, alebo bude najmä estetickým doplnkom? Kontaktujte nás ideálne už v čase projektovej dokumentácie aby sme spoločne našli riešenie na mieru pre vás.

Podľa požiadaviek je možné zvoliť niektorý z nasledujúcich vykurovacích systémov:

Teplovzdušný krb

Vykurovacím telesom je krbová vložka, napojená priamo do komína. Teplo získané horením odovzdáva svojim plášťom do priestoru obstavby krbovej vložky, ktorá slúži ako zásobník teplého vzduchu. Zohriaty vzduch potom prúdi von mriežkami do miestnosti kde je krb postavený, prípadne do miestností na poschodí. Ak je požadovaný rozvod teplého vzduchu do vzdialenejších miestností, je použitý ventilátor s elektronickou reguláciou otáčok a filtrom proti prachu.

Tento typ krbu je vhodný najmä do priestorov, kde požadujeme rýchly nábeh tepla.

Výhody:

 • rýchly nábeh tepla po zakúrení
 • najjednoduchší z hľadiska realizácie a následnej údržby
 • jednoduchá distribúcia teplého vzduchu
 • najnižšie obstarávacie náklady v porovnaní s ostatnými vykurovacími systémami

Nevýhody:

 • vysušovanie vzduchu a vírenie prachových častíc vplyvom prúdenia ohriateho vzduchu
 • nerovnomerné rozdelenie tepla vo vykurovanom priestore

akumulacny krb pre web
Teplovzdušný krb s akumuláciou

Na rozdiel od predchádzajúceho typu je naviac medzi krbovú vložku a komín vložený šamotový akumulačný výmenník, ktorý zachytí a absorbuje zvyškovú teplotu spalín, vďaka čomu sa využije aj tepelná energia ktorá by inak "ušla hore komínom". Vonkajší plášť tohto krbu je zhotovený z materiálov, ktoré tepelnú energiu akumulujú a sálaním odovzdávajú do priestoru.

Výhody:

 • vďaka akumulačným materiálom krb odovzdáva teplo aj po vyhasnutí
 • časť tepelnej energie je odovzdávaná sálaním formou zdraviu prospešného tepelného žiarenia
 • prechodom spalín akumulačným výmenníkom docháza k znižovaniu ich teploty, čím je prevádzka šetrnejšia ku komínu

Nevýhody:

 • časť tepelnej energie je stále odovzdávaná prúdením vzduchu
 • vyššie obstarávacie náklady

Akumulačný krb

V tomto prípade je krbová obstavba bez nasávacích a výduchových mriežok, je úplne uzavretá. Vyhotovená je z materiálov, ktoré majú v pomere veľmi dobré akumulačné a teplovodivé vlastnosti (kachlice, liaty šamot, ...). Všetko teplo odovzdávané plášťom krbovej vložky sa hromadí v obstavbe a samotným plášťom je odovzdávané do priestoru sálaním. Ak to umožňuje rozloženie vykurovaného priestoru, je možné sálavým spôsobom vykurovať aj viacero miestností. Pre zvýšenie akumulácie je možné okolo plášťa krbovej vložky postaviť "podkovu" z vysokoakumulačných platní, ktoré majú vysokú schopnosť akumulácie tepla. Pri vhodne zvolenej krbovej vložke a množstve akumulačnej masy dokážeme dosiahnuť aj 6 až 12 hodinovú tepelnú zotrvačnosť.

Pre zvýšenie jednoduchosti a komfortu obsluhy doporučujeme použiť elektronickú reguláciu, ktorá ovláda prívod vzduchu do ohniska a optimálne riadi spaľovanie.

Tento typ krbu je vhodný na kontinuálne vykurovanie do priestorov, kde požadujeme stálu teplotu.

Výhody:

 • vďaka zvýšenej akumulácii krb odovzdáva teplo dlhodobo aj po vyhasnutí
 • možnosť dosiahnuť až 12 hodinový prikladací cyklus
 • všetka tepelná energia je odovzdávaná sálaním formou zdraviu prospešného tepelného žiarenia
 • minimálna údržba
 • dlhá životnosť diela

Nevýhody:

 • dlhší čas nábehu tepla po zakúrení
 • vyššie obstarávacie náklady

Akumulačná pec

Rozdiel medzi akumulačnou pecou a akumulačným krbom je v použití vykurovacieho telesa a množstve akumulačnej masy. Vykurovacím telesom môže byť murované ohnisko alebo pecná vložka. Vďaka väčšiemu množstvu akumulačnej masy je predĺžený čas odovzdávania tepla. Podľa nadimenzovania a tepelnej potreby zvyčajne postačuje jedno až dve priloženia za deň.

Pre zvýšenie jednoduchosti a komfortu obsluhy doporučujeme použiť elektronickú reguláciu, ktorá ovláda prívod vzduchu do ohniska a optimálne riadi spaľovanie. 

Výhody:

 • vďaka zvýšenej akumulácii pec odovzdáva teplo dlhodobo aj po vyhasnutí
 • možnosť dosiahnuť až 24 hodinový prikladací cyklus
 • všetka tepelná energia je odovzdávaná sálaním formou zdraviu prospešného tepelného žiarenia
 • minimálna údržba
 • dlhá životnosť diela

Nevýhody:

 • dlhší čas nábehu tepla po zakúrení
 • zvýšené nároky na obstavený priestor
 • vyššie obstarávacie náklady

 hypokaust pre web

Hypokaustový krb

Toto prevedenie krbu je rovnaké ako "Akumulačný krb", ale naviac je hypokaustom (sálavé steny bez mriežok) možné vykurovať aj miestnosti na poschodí.

Výhody:

 • rovnaké ako pri akumulačnom krbe
 • naviac možnosť vykurovať priestory na poshodí sálavým teplom

 vodnik pre webTeplovodný krb

Vykurovacím telesom je krbová vložka s teplovodným výmenníkom. Tu je vyprodukované teplo odovzdávané do priestoru dvoma spôsobmi. Spravidla väčší podiel je odovzdaný prostredníctvom výmenníka do vodnej vykurovacej sústavy (podlahové/stenové kúrenie, radiátory) a ostatné teplo cez sklo dvierok a samotným plášťom krbovej vložky.

Za niekoľko hodín kúrenia vyrobíme toľko tepla, koľko postačí na väčšinu dňa. Počas kúrenia je teplo "ukladané" do akumulačnej nádrže (podľa výkonu krbovej vložky a objemu vykurovacej sústavy 600 až 800l ) a odoberané pri požiadavke priestorového termostatu, prípadne aj TÚV.

Tento typ krbu je vhodný do trvalo obývaných priestorov na pravidelné kúrenie.

Výhody:

 • pomerne rýchly nábeh tepla, najmä v miestnosti s krbovou vložkou
 • rovnomerné rozloženie tepla v celom vykurovanom priestore
 • kúrite vtedy keď máte čas a chuť, uložené teplo použijete keď je to potrebné

Nevýhody:

 • náročnejšia obsluha a údržba
 • vyššie obstarávacie náklady

Zavolajte alebo nám napíšte a poradíme vám aký typ je najvhodnejší pre vás.